Human capital theory

Human capital theory

Henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio
Työhyvinvointi muutetaan tuotantotekijäksi työelämän laadun indeksin (QWL) avulla. Kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymä työelämän laadun indeksi selittää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen yhteyden. Indeksi toimii aineettoman henkilöstöpääoman mittarina. Se kertoo prosentuaalisen tehollisen työajan osuuden työhön käytettävästä ajasta. Näin QWL on tuotantotekijä henkilöstövoimavarojen tuotantofunktiossa:
Liikevaihto = K * HR * TVA * (1 – RA) * QWL
ja
EBITDA = Liikevaihto – Muuttuvat kulut – Henkilöstökulut – Muut kiinteät kulut
Kaavassa        K = yrityskohtainen asiakasarvontuottokerroin [€/h]
HR = henkilöstön määrä (HTV), josta syntyy henkilöstökulut [kpl]
TVA = keskimääräinen HTV:n teoreettinen säännöllinen vuosityöaika [esim. 1850h]
RA = Rakenteellinen ajankäyttö eli lomat, poissaolot, perhevapaat, perehdytys ja työn opastus, koulutus ja HR-käytännöt yhteensä prosentteina teoreettisesta [%]
(1 – RA) = työn ääressä vietetty aika [%]
QWL = työelämän laadun indeksi [%]
Työelämän laadun indeksi

Työelämän laatu rakentuu kolmesta inhimillisestä ominaisuudesta:

  • Fyysinen ja emotionaalinen turvallisuus, FE-tekijä (turvallisuuden tunne)
  • Yhteenkuuluvuus ja Identiteetti, YI-tekijä (yhteistyö ja osaaminen)
  • Päämäärät ja Luovuus, PL-tekijä (luovuus ja työn ilo)
Itsearvostustekijät voidaan mitata henkilöstökyselyllä ja analysoida datasta työelämän laadun indeksi. QWL-indeksin analysointi tehdään tieteellisesti validilla tavalla, jotta saadaan todellinen kuva henkilöstön suorituskyvystä (kts. kuva). Teoria on hyväksytty kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
Turvallisuuden tunne on hyvän suorituskyvyn perusta. Kun turvallisuuden tunne on kunnossa, voidaan suorituskykyä lisätä yhteistyön ja osaamisen avulla sekä hyödyntämällä henkilöstön luovuutta. Henkilöstön innovatiivisuus lisää suorituskykyä merkittävästi, mutta vain sillä
edellytyksellä, että yhteistyö ja osaaminen sekä turvallisuuden tunne ovat riittävän hyvät. Työelämän laadun indeksi on aina näiden kaikkien
itsearvostustekijöiden yhteisvaikutus, joka motivaatioteoriaa (Maslow, Herzberg, Alderfer, Kano) soveltaen oheisella kaavalla:

QWL = FE * (( YI + PL ) /2 )

Huom. Kaavassa FE, YI ja PL ovat Kano-mallin mukaisia funktioita, jotka on kalibroitu niin, että QWL-indeksi on aina välillä 0-100%.

Marko Kesti

Toimitusjohtaja
Puhelinnumero: +358 (0)40 717 8006
Sähköposti: info@playgain.fi

Ota yhteyttä